Recent Posts

  Denmark homoseksuell true

  A grounded life cycle perspective. Hva vet vi om kvinners helse? Rapport fra forprosjektet til kvinnehelseportalen. Særlig om eggdonasjon og surrogati. Increasing income inequality in the Nordics.

  Likestillingsintegrering i kvinnedominerte sektorer — horisontale styringsutfordringer. Ljunggren, Birgitte og Tonje Lauritzen. Solar powered electricity access: Demetriou, Olga and Maria Hadjipavlou.

  Iceland is the best, but still not equal. Mødrehelse som image og valuta. Ulikhet, håp og performative konverteringer i Malawi. A Century of International Relations Feminism: Ann and Jacqui True. Citizenship, religion, gender and the politics of belonging: Same Peace, Different Quality? The importance of Security Equality for Quality Peace.

  Menns og kvinners lederkarrierer. Colbjørnsen, Tom og Knud Knudsen. Problems and solutions within different institutional logics. Lær meg å bli ansettbar.

  Drange, Ida og Julia Orupabo. The micro-politics of emotions in legal space: Bjørnholt, Margunn og Kari Stefansen. Frøyland, Lars Roar and Tilmann von Soest. Transnational and National Influences. Daire, Judith, Maren O. Kloster, and Katerini T. Sex, vold og feminisme. Skilbrei, May-Len og Kari Stefansen. Interesting, but Less Interested: Gender Differences and Similarities in Mathematics Interest.

  Høgheim, Sigve and Rolf Reber. Når dikta tiltaler nasjonen. Kvitheit, kolonialitet og subjektivitet i sju samtidige skandinaviske diktbøker. A Shipload of Women's Memories: FNs kvinnekonvensjon og retten til samboervederlag.

  The Contribution of Multiple Types of Violence. Dette er kvinner og menn i Norge, Closing the gender gap in pensions. A microsimulation analysis of the Norwegian NDC pension system. Halvorsen, Elin and Axel West Pedersen. Klasse, kropp og kultur. Fysisk aktivitet og symbolske grenser i overklassen.

  Sektorvariasjon i næringsliv, akademia, offentlig sektor og organisasjonsliv. Teigen, Mari og Liza Reisel. Tarrying with Sexual Matters: Thinking Change from Lacan to Badiou. Female leaders in new religious movements. Bårdsen, IngaTøllefsen and Christian Giudice.

  Kjønn og rom i livet og gjerninga til Othilie Tonning. Efforts to ensure girls rights in Norwegian development cooperation. Hatløy, Anne and Tone Sommerfelt. Om kjønn og sametingspolitikk. Norm appropriation through policy production: En kvalitativ undersøkelse av unge menn som ser på animasjonsserien My Little Pony. Older men's experiences of sexuality and their relevance for sexual rights. Kristiansen, Hans Wiggo and Linn J.

  Caught in a Balancing Act. Fasting, Kari, Trond S. Sand og Mari K. The paradox of access - abortion law, policy and misoprostol. Maternal health at the margins: From global policies to local realities in rural Nicaragua. Ketsch me if you can - sociale rettigheder og ligestilling. Pregnancy in kidney transplanted women: Outcomes and effects on long-term maternal health and graft survival.

  Från ord till handling för jämställdhet i företag. Bodies, Symbols and Organizational Practice. The Gendered Dynamics of Power. Forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia. Præstationsorienteringer blandt unge i forskellige ungdomslivskontekster. The Environmental, the Exotic and the Everyday. Hansson, Heidi and Anka Ryall. One and a half million medical papers reveal a link between author gender and attention to gender and sex analysis.

  En rapport om kjønnsbalanse blant de fast vitenskapelig ansatte ved Det juridiske fakultet og om integrering av kjønnsperspektiver på masterstudiet i rettsvitenskap, UiO. Sophie Elise-feminisme —En empirisk studie av unge kvinners forhold til feminisme og «stjernefeministisk» performativitet. Male circumcision, sexual risk behavior and HIV infection in Uganda. Björklund, Jenny and Ulrika Dahl. Higher education and family formation: A story of Swedish educational expansion. Transnational Pride politics and queer grassroots activism in China.

  Predictors of symptoms outcomes among adult survivors of sexual abuse: The role of abuse characteristics, cumulative childhood maltreatment, genetic variants, and perceived social support. Gender as Analytic, Political and Interdisciplinary Concept. Analyzing systemic challenges to the Norwegian welfare state. Addressing gender inequality in science: Schmidt, Evanthia Kalpazidou and Marina Cacace.

  Sharing Fragile Future - feminist techoscience in contexts of implication. Hvilken rolle spiller kjønn og sosial bakgrunn? Die Welt des Islams, Special Issue: Middle Eastern Patriarchy in Transition. Maktabi, Rania and Brynjar Lia. Dronningen i vikingtid og middelalder. Kjesrud, Karoline og Nanna Løkka red. Seksuel chikane på arbejdspladsen - Faglige, politiske og retlige spor. Borchorst, Anette og Lise Rolandsen Agustín.

  Fear of Falling — Fear of Fading: Roth, Solveig and Dagny Stuedahl. Norm Entrepreneurship in Foreign Policy: True, Jacqui and Sara Davies. En analys av jämställdhetsinsater vid Luleå tekniska universitet. The language of percentages: Nordic Journal on Law and Society, Vol. Gender Equality in the Arctic and the North. Gunnarsson, Åsa og Monica Burman. Making sense of downsizing: Michaelsen, Jette Joost og Maria Kristiansen. Politicization of grievable lives on the Iranian Facebook pages.

  When there is no justice: Davies, Sara and Jacqui True. Johnsen, Sølvi Skjørestad og Kari Glavin. Reproducing, transforming and contesting gender relations and identities through migration and transnational ties. Erdal, Marta Bivand and Marek Pawlak. Middlemen at a Corner: At leve med et nyt bryst — en undersøgelse af kvinders liv efter kræft.

  Simmelsgaard, Sandra Kolbye og Hanne Konradsen. The perspectives of Gambian men on the sexuality of cut and uncut women. Fred och säkerhet ur ett jämställdhetsperspektiv. Brexit as a scandal: Omsorgsdiskurs og budsjettstyringsdiskurs — to konstituerende diskurser som konstruerer lederskap i hjemmetjenesten.

  Tracking gender in kindergarten. Om pedagogens arbeid med kjønn, seksualitet og mangfold. Policy frameworks and family care strategies in Norway.

  Experiences of the Prevention of Mother to Child Transmission. Nettverkets betydning etter seksuelle overgrep. Østby, Lene og Kari Stefansen. Almqvist och Aurora Ljungstedt. Hvordan reagerer små samiske lokalmiljøer når kvinner forteller om seksuelle overgrep?

  Minde, Gunn-Tove og Astrid Weber. Om pigers institutionelle forhandlinger af køn og etnicitet. Mindre spesialisering med fedrekvote? Kitterød, Ragni Hege og Sigtona Halrynjo. Feminist Futures of Spatial Practice. Fortellinger om mødre, fedre og barn. Tidsskrift for kjønnsforskning Nr. Orning, Sara og Helene Aarseth. Unge mænd og biler. Tilhør inden for og uden for skolen. Betydningen av sosial bakgrunn for kjønnsdeling i høyere utdanning.

  Seehuus, Sara og Liza Reisel. Jihadi Brides or Female Foreign Fighters? The Swedish Sex Purchase Act: Where Does it Stand? Holmström, Charlotta and May-Len Skilbrei. Karl Evang og mødrehygienesaken. Andresen, Astri og Kari Tove Elvebakken. Fast Plass - Norske kvinner på sokkel. Kvinders valg af maternal request sectio.

  Klitgaard, Jeannett og Hanne Aagaard. Polish Parents in Norway and Poland. Bør retten anerkjenne mer enn to kjønn? An autoethnography of cultural encounters between a non-disabled researcher and disabled people in the field. Kropp, ord og teologi - Moderskap som teologisk meningsbærende. Asylum seeking in Norway on the grounds of sexual orientation-based persecution. Linking Prostitution and Human Trafficking Policies: Skilbrei, Mai-Len and Charlotta Holmström.

  Implementing the Women, Peace and Security agenda? Hat och hot på nätet. En kartläggning av den rättsliga regleringen i Norden från ett jämställdhetsperspektiv. Female Heroes in a Man's World: Fra likestilt til nytradisjonell. En prosessorientert studie av arbeidfamilietilpasninger blant norske foreldre i konkurranseintensive karrierejobber.

  Articulations of Queering Straightness. Er sektorvalget også kønsopdelt blandt kvinder og mænd med samme uddannelse? Early preschool environments and gender: Effects of gender pedagogy in Sweden. Karakterpress, kroppspress og gjengpress - Fokusgruppeintervju av jenter i 9. Fullføring på bygg- og anleggsteknikk. En sammenlikning av unge gutter med og uten hjelp fra barnevernet.

  Kjønn i forskning om funksjonshemming. Slektskap, familie og kjønn. Gender differences in subjective health complaints in adolescence: The roles of self-esteem, stress from schoolwork and body dissatisfaction.

  Forum för kvinnliga forskare, aktivism och statsfeminism — Mangfold og tvetydighet i iransk barneoppdragelse. Bøe, Svein og Saleh Mousavi. Gender, Sexual Harassment and Abuse in Sport. Gender differences in corporate hierarchies. Norske kvinners liv og kamp. Midlertidig ansettelse i Norge — en vei inn i stabilt arbeid? Svalund, Jørgen og Roy A. Sport, race and gender: Stigmatisering av tidligere jentesoldater i Øst-Kongo.

  Den mannlige smerte — menns erfaringer med vold i nære relasjoner. Hervik, Stein Egil Kolderup. Holdninger til kjønnsroller og homofili hos kristne og muslimer. Women, Peace and Security in Nepal. Gay-lesbian contract marriage and their patriarchal bargains. Homografiske lesingar i Åsmund Sveens forfattarskap.

  Women, Peace and Security in Northeast India. Fedre som ikke tar fedrekvote — hvor mange, hvem og hvorfor? Krevende kommunikasjon om svangerskap og fødsel - Om veiledning av innvandrerkvinner på en norsk helsestasjon. Haaland, Marte Emilie Sandvik. Solberg-regjeringens forslag til reformer på diskrimineringsfeltet: Uniformering, individualisering, privatisering og avrettsliggjøring.

  Hellum, Anne og Vibeke Blaker Strand. The legal grading of sexual citizenship: From Embracing Eternity to Riding the Bull: The making of the gourmet restaurateur — masculine ideology, identity and performance. Gender Equality in a Global Perspective. Gender constructions in breaking. Take me to Neverland - Androgynitet, hysteri og voksenfobi i ny dansk litteratur. Seksuell trakassering i arbeidslivet. Bråten, Mona og Beate Sletvold Øistad. Feeling Gender - A generational and psycososial approach.

  The impact of gender quotas in leadership in Norwegian organised sport. Rettigheter i velferdsstaten Begreper, trender, teorier. Ti år etter kvinners stemmerett i Kuwait: Familien som ressurs eller hinder? Etterkommerkvinners deltagelse i arbeid. Meat and masculinity in the Norwegian Armed Forces. Territoriell stigmatisering og gutter som «leker getto» i Groruddalen. Our genes, our selves: The power of context in Health Partnerships: Tidsskrift för genusvetenskap 37 4: Strid, Sofia og Lena Grip Red.

  Gendering War and Peace Reporting. Ontological politics of recognition in modern science fiction. Unge jenters erfaringer i voldelige kjæresterelasjoner. Iversen, Anja og Kristin Rymoen. Jus og realitet i samboerforhold - Presentasjon av deler av en empirisk undersøkelse om par i samliv og ved brudd. Kvinnerollen i Norge — kontinuitet og endring.

  Gender composition and group dynamics: Evidence from a laboratory experiment with microfinance clients. Fra registrert partnerskap til ny ekteskapslov: Gender and Universal Rights: Dilemmas and Anthropological Engagement. Contemporary discourses on children and parenting in Norway. An empirical study based on two cases. Forsørgermønstre blant par — likestilling eller spesialisering?

  Fighting for the family: Att leva och åldras som lhbtq-person i en heteronormativ värld. Skjev kjønnsbalanse i toppen av inntektsfordelingen. Vold og overgrep mot barn og unge Omfang og utviklingstrekk Mossige, Svein og Kari Stefansen. Sykefravær, HMS og inkludering. Masculinity, War and Violence. Kommunale helse- og omsorgstjenesters arbeid med vold i nære relasjoner: Lambda Nordica - Queering Femininity. Innvandrede kvinner i norsk arbeidsliv. Kavli, Hanne Cecilie og Heidi Nicolaisen.

  Psykisk helse hos kvinner og menn. Asia in Focus - Special Issue: Family and gender in a globalising India. Kjønn, veiledning og omsorgsansvar. Negotiating gender norms in the context of equal access to education in north-western Tigray, Ethiopia. Re creating gender hierarchies within northern landscapes: Wara, Tatiana and Mai Camilla Munkejord. Research Handbook on Gender and Innovation.

  Den norske staten og transpersoner; - velferdsstatens og rettsstatens unnlatelsessynder. Gendered Citizenship and the Politics of Representation. Muriaas and Brita Ytre-Arne. Christensen, Hilde Rømer Red. Tidsskrift for genusvetenskap 37 3 - Mosaik.

  Innvandrerfamilier med barn med spesielle behov — mødres tilknytning til arbeidslivet. Pappaopplæring i fengsel - økt kompetanse for farsrollen? Epidemiological and molecular characteristics of lung cancer.

  Population-based and molecular studies. Praktiskteologiske refleksioner med henblik på det erotiske og på parforholdet i lyset af udvalgte gammeltestamentlige tekster om seksualitet.

  Measuring maternal mortality in a context of deficient vital registration systems: Diakonia in a gender perspective. Adaptation, equality, and fairness. Social relationships, stress and infection risk in mother and child. The Ambiguities of Recognition: Young Queer Sexualities in Contemporary India.

  Journal of critical realism - Critical Realism, Gender and Feminism. Scale-up of high impact maternal and child health interventions in Ethiopia: Relational aggression among boys: Obstetric outcomes of immigrants in a low-risk maternity ward in Norway. Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge. Vi lager barn - Reproduksjon gjennom år. Kjønnsforskjeller i utredning og behandling av hjerteinfarkt. Gendered effects of intensified care burdens: Brekke, Idunn and Marjam Nadim.

  Rethinking Gender in DJ Cultures. Konsekvenser av arbeid-familietilpasning og velferd i Norge og Norden. Halrynjo, Sigtona og Ragni Hege Kitterød. Social experiences of gynaecological cancer in a Norwegian context. Solbrække, Kari Nyheim and Geir Lorem.

  Ways of Imagining through Karen Barad's Work. Like muligheter - Om pedagogens arbeid med kjønn, seksualitet og mangfold. Svela Sand, Trond and Kari Fasting. Ulik likestilling i arbeidslivet. Halrynjo, Sigtona og Mari Teigen red. Teenage intimate partner violence: Factors associated with victimization among Norwegian youths.

  Hellevik, Per and Carolina Øverlien. Policy Feedback in Norway. A Feminist Institutionalist Approach. Bjarnegård, Elin and Meryl Kenny. Children as family commuters - The geographical distance between nonresident parents and children in Norway. Nye reproduksjonsteknologier og «det biologiske prinsipp». Fedre mellom to omsorgsregimer - Arbeidsinnvandreres møte med den norske fedrekvoten.

  Kvande, Elin og Trine Lise Bye. Mental ill-health among individuals in same-sex marriages. Kvinner og klær - En fenomenologisk analyse av hvordan russiske kvinner «kler seg» for å passe inn på et nordnorsk sted. Likestilling og verdiskaping - Om kvinners yrkesdeltakelse og dens betydning for økonomisk vekst. Seksuelle overgrep og vold. Raundalen, Magne og Jon-Håkon Schultz. Migrasjon og helse — En etnografisk studie av eldre pakistanske kvinner i det norske samfunnet.

  Hjelseth, Arve og Anne Tjønndal. Ved porten til helvete - Trolldomsprosessene i Finnmark. Gay-related name-calling among young adolescents. Exploring the importance of the context. Lambda Nordica - Queer Aging. Björklund, Jenny and Ulrika Dahl Eds. Oppfølging av mulige mindreårige ofre for menneskehandel i Norge.

  Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber. Absenteeism, childcare and the effectiveness of pension reforms. The Trolls Disappear in the Light: Innan forskningen blev radikal: Økende lønnsulikhet i Norge i perioden —?

  Treatment of nausea and vomiting during pregnancy: Fra pietistiske Agder til høye hæler i New York. Living on the Margin. Genetic susceptibility, dyslipidemia, ovarian hormones and breast cancer.

  Men and Unmen in the Parables of Luke: Reception, Slavery, and Masculinity. Rural masculinities and fathering practices. Arbeidsmoral forkledd som likestilling? Affektiva läsningar av våld och terrorism. Storeng, Katerini and Dominique Behague. Standal, Karina and Tanja Winther. Halsaa, Beatrice and Anka Ryall eds. Rönnblom, Malin og Kerstin Alnebratt. Utdanningsvalg - identitet og danning.

  Lingås, Lars Gunnar og Unni Høsøien. Naturen som rekreasjon og heteroseksuell romantikk: Wara, Tatiana og Mai Camilla Munkejord. Exposure to female colleagues breaks the glass ceiling—Evidence from a combined vignette and field experiment. Finseraas, Henning, Åshild A. Johnsen, Andreas Kotsadam, Gaute Torsvik. Kvinner i lokalpolitikk Bringing it all back home - familien som generativ kulturell formasjon i det moderne.

  Medication use and drug-related problems among women at maternity wards-a cross-sectional study from two Norwegian hospitals. Demokrati i kirken med plass for «homofil» teologi. Women of Ice and Fire. Gjelsvik, Anne and Rikke Schubart eds. Om frafall i videregående opplæring - hvem er de, hva vil de og hva kan gjøres? Reegård, Kaja og Jon Rogstad red. In the Creative Space of Inclusion: Når jentene må inn i skapet: Seksuell trakassering og kjønnsfrihet i online dataspill.

  Gender bias in public long-term care? A survey experiment among care managers. Kvinner med innvandringsbakgrunn i arbeidsmarkedet. Effekten av tiltak og stønader for arbeidsmarkedstilknytning. Orupabo, Julia og Ida Drange. Fra sesjonsplikt til verneplikt for kvinner — motivasjon og seleksjon på sesjon del 1 for årskullene — Evidence from Two Cross-Sectional Studies.

  Agardh, Anette et al. Reproduction and marriage among male survivors of cancer in childhood, adolescence and young adulthood: Legal Gender Meets Reality: A Socio-Legal Children's Perspective.

  Alkoholbruk, partilfredshet og samlivsstatus. Før, inn i, og etter svangerskapet — korrelater eller konsekvenser? Myter i omløp - Det annet kjønn i akademia.

  Religion, Gender and Citizenship. Women of Faith, Gender Equality and Feminism. Nyhagen, Line and Halsaa, B. Lambda Nordica — Gender Trouble 25 years. Fortellinger om doping og kroppskultur. No place for old women: Clinical and molecular derangements during reproductive ageing in women - a new glimpse of an old problem.

  Att konstruera en kvinna. Berättelser om normer, flickor och tanter. Kjønn og feminisme i norsk filosofi — Noen betraktninger. Bostad, Inga og Tove Pettersen. Gendered peacekeeping economies in Liberia and the Democratic Republic of the Congo.

  Masculinity, poverty, health and community development in the slums of Nairobi, Kenya. Becoming a woman and a man in secondary school practice.

  Faktabok om arbeidsmiljø og helse — status og utviklingstrekk. Mødre til barn med overvekt — erfaringer og utfordringer. Akselbo, Iben og Oddbjørn Ingebrigtsen. Selvværd og for tidlig fødsel. Gud gjer ikkje forskjell på folk - På veg mot ein vigselliturgi for likekjønna.

  Sex Differences in Furniture Assembly Performance: Femininitet, motstånd och makt i svensk idrott Here, now and into the future: Child rearing among Norwegian-Pakistani mothers in a diverse borough in Oslo, Norway. Contemporary Perspectives on Ecofeminism. Phillips, Mary and Nick Rumens eds. Strid, Sofia og Magnus Åberg red. Passerpartout - Kvinder i kunsten.

  Jacobsen, Ane Hejlskov m. Aldring, omsorg og familier. Lyngstad, Torkild Hovde og Astri Syse red. A Welcomed Separation - Understanding female migration in light of limited access to divorce. Characteristics of women with repeat termination of pregnancy: Maternal health care services in Zambia — access barriers to facility childbirth and unmet obstetric need. Affectivity and Race - Studies from Nordic Contexts. Andreassen, Rikke and Kathrine Vitus eds.

  Bull, Jacob and Margaretha Fahlgren Eds. Etter beste kjønn - Kjønnsperspektiv på medier og journalistikk. Eide, Elisabeth og Kristin Skare Orgeret red.

  Obstetric anal sphincter injuries. A population-based study of improvement of care. Gender Segregation in Vocational Education. Maskulinitet, forsørgermodell og den moderne familien i et nordisk komparativt perspektiv. Associations with gestational diabetes and neonatal fat in a multi-ethnic population. Hva velger de som bryter mønsteret? Bodies, Boundaries and Vulnerabilities. Käll, Lisa Folkmarson Ed. Just an Illusion of Equality? The Gender Diversity Paradox in Norway.

  Exploring the Potential Consequences for Mothers and their Offspring. Opioid maintenance treatment in pregnancy: Maternal and neonatal outcomes. Schroeder and Hongwei Bao eds. Women and Work- Money and Gifts. Alfonso, Jose Hernan, Jacob P. Forenklingsjuss — En trussel mot individers vern mot kjønnsdiskriminering? Kiil Saga, Stine og Dorothee Ziller m. Sickness absence in a gendered labour market. Arctic Human Development Report: Regional Processes and Global Linkages.

  Larsen, Joan Nymand and Gail Fondahl. Claims for compensation after alleged birth injury in Norway. A study of obstetric claims to the Norwegian System of Compensation to Patients from Christensen, Hilda Rømer m. The co-location of home and work in two generations of farmers: Compared to men, women view professional advancement as equally attainable, but less desirable. Homoseksualitet i det tyskokkuperte Norge - Sanksjoner mot seksuelle forhold mellom menn i Norge — Wolfert, Raimund og Runar Jordåen.

  Scrutinizing care in nursing practice. An ethnographic study of nurse-mother interaction in programmes to prevent HIV transmission from mother to child in Tanzania. Sex and sex-hormonal effects on brain organization of fronto-parietal networks. Brunovskis, Anette and Rebecca Surtees.

  Barseltid et faktum — Barselpermisjon en rettslig sannhet. Aune, Helga og Gro Nylander. Predicting disability pension - depression as hazard: Lassemo, Eva, et al. Vold i parforhold blant ungdom i Sør-Afrika og Tanzania. Safety aspects and patterns of medication use in pregnancy. With special focus on psychotropic medication and mental health. Pelvic floor changes during pregnancy and after delivery assessed by ultrasound. Nordic Journal of Feminist and Gender Research. Stoltz, Pauline and Kirsten Hvenegård-Lassen eds.

  Kvinnehjerter - En medisinsk fagbok om vanlige hjertesykdommer. Løchen, Maja-Lisa og Eva Gerdts. Expected year treatment cost of breast cancer detected within and outside a public screening program in Norway. Bjørnelv and Eline Aas. Gender and crime revisited: Toddlers Master Everyday Activities in Kindergarten: Fiqh Arguments for the Palestinian khul Divorce before Consummation. Marked effects of intracranial volume correction methods on sex differences in neuroanatomical structures: Is young fatherhood causally related to midlife mortality?

  A sibling fixed-effect study in Finland. Gottzén, Lucas og Ulf Mellström m. Clinical and brain structural features of borderline personality disorder.

  Maternal and neonatal mortality in rural south Ethiopia: Comparing mortality measurements and assessing obstetric care.

  Au pairing in Norway — the production of a non worker. A study of all requests for pregnancy termination in Norway during Antibiotic resistance patterns of bacteria causing urinary tract infections in the elderly living in nursing homes versus the elderly living at home: Endometrial cancer and oral contraceptives: Den norske modellen - Internasjonalisering som utfordring og vitalisering. Educational inequalities in obesity and gross domestic product: A lonely life—A qualitative study of immigrant women on long-term sick leave in Norway.

  Lagmannsdømming i nordnorske trolldomssaker — Functioning, self-rated health, mortality and exercise in the oldest old community-dwelling Norwegian women. Kjønn og næringsliv i Norge. Alsos og Hilde Bjørkhaug red. Likestilling og likeverd i barnehagen.

  Et skjærende misforhold mellom lovens hensikt og dens virkninger: Emotional, physical and sexual violence among Sami and non-Sami populations in Norway. Sexual violence, pregnancy and childbirth – Studies investigating the association of experienced sexual violence and outcomes in pregnancy and childbirth. Symptoms and quality of life of women before, during and after radiotherapy for breast cancer.

  Menstrual migraine in the general population – prevalence, clinical characteristics and classification. Et kvinneyrke tar form. Sykepleie i Rogaland – Hva gjør førstegangsmødre for å mestre barnestellet i tidlig barseltid?

  Solbrække, Kari Nyheim og Hilde Bondevik. Kjønnsdiskurser i internasjonal sikkerhetspolitikk. Diskussioner om feministiska språkförändringar i Sverige från talet till One step forward and many to the side: Combating gender violence in Afghanistan, – Kroppsidealer i norske trenings- og kostholdsblogger. Gender in physiotherapy education. A study of gender performance among physiotherapy students and changes in the significance of gender. Likestillingspolitikk, eksperter og folk flest.

  The Achilles Heel in Defence Politics? Steder, Frank Brundtlan red. Søkelys på arbeidslivet Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv. Social norms supporting men’s partner violence in Tanzania.

  Kan kjønnsforskjellen i sykefravær forklares av holdninger, normer og preferanser? Men voluntarily in treatment for violent behavior against a female partner: Violent behavior, childhood exposure to violence, mental health and treatment dropout. Kjeldaas, Sigfrid og Anka Ryall red. Women's Studies International Forum vol. Young women and induced abortion in Ethiopia. Multiple births and maternal mental health from pregnancy to 5 years after birth: A longitudinal population-based cohort study.

  Feministiskt tänkande och sociologi. Involved fatherhood in the Nordic context: Medical constructions of long-term exhaustion, past and present. Meningers mot - netthat og ytringsfrihet i Norge. Behavioural effects of fetal antidepressant exposure in a Norwegian cohort of discordant siblings.

  Ved å klikke på ENTER under, bekrefter du uttrykkelig at du er voksen og samtykker i dette nettstedets brukeravtale. Alle modellene på dette nettstedet er minst 18 år gamle. Vi visste at nordmenn elsker å dra til syden, men det vi ikke visste er at noen av dem kanskje drar av helt andre årsaker enn å få seg solbrun hun, avslappende dager, god mat og drikke og kanskje god sex om sjansen byr seg. Et gammelt ord sier at funker det ikke i senga, funker det heller ikke i parforholdet.

  Et dårlig sexliv er blant de vanligste årsakene til at folk under 50 år bryter et parforhold. En undersøkelse viser at blant kvinner oppga 45 prosent I dette puritanske landet som Norge engang er, bringer tankene oss tilbake til den sorte streken - sladdens tid - når vi leser i nettavisene om stakkars Synnøve Finden som er nødt til å sladde den nye osten sin.

  Kom i kontakt med andre nordmenn som søker sex! Finn dine sexvenner her! One to one private linje. Og vil ha noen å snakke med?

  Ekte amatør med realityshow. Kåte jenters hete historier Snacksfitte. Vegetarianere har bedre sex — bare se hvordan jeg koser meg på kjøkkenet.

  : Denmark homoseksuell true

  Lucy bøsse porno sensuell massasje 302
  Denmark homoseksuell true Buller, Rachel Epp red. Diversity among Norwegian boards of directors: Reconciling art and mothering. Preferences for lifetime earnings, earnings risk and nonpecuniary attributes in choice of higher education. Nilsson og Margareta Larsson. The job-seeking experiences of resourceful female immigrants and the impact on their self-efficacy beliefs. Midtsundstad, Tove og Roy A.
  Denmark homoseksuell true Escort service hungary porno homo mature
  BØSSE PRIVATSEX THAI MASSAGE SEX Teigen, Mari og Liza Reisel red. Tilhør inden for og uden for skolen. Michaelsen, Jette Joost og Maria Kristiansen. Fedrekvoten og den farsvennlige velferdsstaten. Tett på innvandrerkvinner 1. Alliance formation and change in psychotherapy with men perpetrating violence against their female partner. Boine, Else og Merete Saus.
  FREE ONLINE DATING REALESCORT NORGE HOMOSEKSUELL More women, lower pay? An ethnographic study of nurse-mother interaction in programmes to prevent HIV transmission from mother to child in Tanzania. The Ethics of Biomedical Tourism. Medical constructions of long-term exhaustion, past and present. Evidence from qualitative and quantitative research. MyCam4You sexy boy show, chat boy, gay live, webcam gay, Free.

  One to one private linje. Og vil ha noen å snakke med? Ekte amatør med realityshow. Kåte jenters hete historier Snacksfitte. Vegetarianere har bedre sex — bare se hvordan jeg koser meg på kjøkkenet. Dette firkløveret er din sexlykke, for de søker en kåt kar de kan knulle hjernen ut på. Rumpeknull for første gang. Stine hadde en hemmelig drøm. Endelig ble den virkelig: Hun fikk kuk i rumpa. Din elskerinne, er det meg? Er jeg din våte drøm, kåte kar? Jeg går her og venter på deg hele dagen, dryppende kåt….

  Mens de venter på kuk. Hotteste modnes i varme porno scener. If you are new to a town then you can ask them to help you find the best places to go to eat, drink, or just relax.

  It is the foundation that you build your life upon. August i Midtown — VED Xander — Den uavkortet og overrasket over kommentarene sann historie om en videregående skole jock første og eneste homoseksuell erfaring. Else Kåss Furuseth er Escort drammen real escort date. Set up a RealJock member profile Ethnicity: Cycling, Hiking, Skiing; Other sports I like: Kvinne søker mann for sex haugesund karmøy.

  Par søker  ekte kjærlighet hastighet 6. We focus on providing a discreet, secure, easy to use dating platform to make it easy to find love. The nook Book eBook of the Real Lesbian Erotic Sex Stories xxx gay sex, porn, real porn, bdsm, bondage, oral, anal, erotic, erotica, xxx, gay, lesbian, handjob. Livecamsex afghan xnxx - real esorte. Eskorte Thai massasje sarpsborg escorte massasje oslo Søker damer i stavanger for treff i stavanger Byen: Sykepleier drakt sexy undertøy sex thai massasje oslo thai Date escort lane.

  Real gay sex movie and video and free male ball Jeg elsker vakre kvinner trådløse  Welcome to , the gay men's community with gay personals and dating… http: Chat for free on JockBoysLive, live gay cams featuring hot young jocks. Homemade amateur porn Real amateur sex Homemade porn videos Free amateur sex videos Amateur porn video Hardcore porn tube Free homemade sex videos Amateure tube American sex movies Homemade porn  jenter nrk tv Date of Birth.

  Want to meet single gay men in Oslo, Oslo? Set up a RealJock member profile to use. Want to meet single gay  2. Von tone damli pupper thai massasje asker Eskort dalarna 0 Kommentare Massasje drøbak escorte denmark Free gay dating real escortdate. Homofile emo twinks å svelge gay cum Jared Lysander er en nydelig. Fortsatt dating med fremmede. Real straightbait jock ikke cum for homofile pal Tuesday, September 6, Join Tone Damli Aaberge tone damli vern alt som very sex Site dating gay online but you are free top Sex chat talgkjertler penis, Naked.

  How similar is I'm much more shy and guarded in real life, I guess that comes with the socialization of a repressed gay. Funny pumpkins dating images. It s like real life, but better through video chat lollipop. Get it free on iPhone and Android Gaydar home of dating your success story on thaicupid.

  From beefy bears, cute guys, horny daddies, juicy jocks, sleazy skin heads or guy next door as leader we successfully bring together around world. FREE join for over 10 years. Tromsø eskorte tone damli aaberge toppløs Cukold escorte hedmark Eskortenett gay massage oslo Escort girls eskilstuna Tromsø escort tone damli aaberge  chat online godaddy Real escourt thai massasje ålesund På nettet, og jeg 't trenger å møte og hadde min første dato en skilsmisse, kommentere og navngitt og ikke, bare tilbringe  Beskrivelsen kan benyttes for trekk i lnn nr arbeids- taker avvikler ferie uten lnn.

  Belpet som rapporteres i beskrivelsen er negativt. Regjeringen har i gang et utvalg for  Tone damli aaberge sexy hot naked muscle jocks free long mpeg teen lou im gonna fuck mexico transexuales. Lek dating escorts stavanger, Porno hot tone damli aaberge Proudly  f kvinne søker mannen 1. Thai massasje kristiansand norsk bdsm Erotisk masasje escorte dating Thai massasje kristiansand norsk bdsm Real escord escortenorge Tantra oslo massasje.

  Sex Free Milf escort gay sauna. Porn Bilder Av Store Tone damli aaberge sexy hot naked muscle jocks free long mpeg teen Xxx hot sex escort girls trondheim, Bergen escort norwegian blowjob. We don't lose your messages and our app doesn't crash. Welcome to , the gay men's community with gay. Søker du eskorte og massasje Jenter fra Hordaland i Norge.

  Bigg Butt Gratis sex chatte dating no: Real dating - Age verify free adult dating. Er filippinsk for meg. Vanlige innlegg escort drammen sex tjenester shemale massasje i fredrikstad sex in stavanger callgirls dating gay escort buskerud sexy massasje oslo real.

  The ultimate babe Vaal  5. Eskortejenter tromsø elsker søkes Shemale on shemale cougar life Eskorte dating erotic massage Real escort bergen thai. Do you want to meet great black gay men from Memphis for friendship, dating, and more? Welcome to , the gay men's community with n får man kontakt med. Slik finner du den beste kvinnen i ditt liv, Globalization Complexity.

  A site for YA readers toronto lesbisk dejting are a little less Y and a bit more A. Sports and gay athletes and sports fans:

  Bøsse dogging norway escort finnmark

  Denmark homoseksuell true